با ما تماس بگیرید : 989121820555+

گروه كوچينگ تناسب اندام و خدمات ورزشي حرفه اي هارطون

مرجع مجازي مشاوره و تنظيم برنامه هاي تمرين و تغذيه متناسب با اهداف مورد نظر فرد توسط كارشناسان مجرب .اين سايت فضايي را فراهم مي كند تا بتوانيد با اطلاعات دقيقي كه از طريق پاسخ دادن به پرسشنامه ها به مربي خود ارائه ميدهيد او را در آناليز دقيق و كامل شرايط بدني خود ياري كرده و برنامه تمرين، تغذيه و يا مشاوره كامل و جامع را دريافت نماييد.
دریافت برنامه تمرینی